Általános Szerződési Feltételek

SZOLGÁLTATÁSUNK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ADATVÉDELMI GYAKORLATI NYILATKOZATOT

A vidjuice.com („Mi”, „Mi” vagy „Mi”) az általunk megadott információkat tartalmazó weboldalakból áll. A Webhelyhez való hozzáférés feltétele, hogy Ön elfogadja a jelen Szolgáltatási feltételeket, valamint az adatvédelmi gyakorlatokról szóló nyilatkozatunkat, amelyet jelen hivatkozás tartalmaz, és a következő címen található: ("Feltételek"). Ha a jelen szerződés feltételei ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten az ilyen feltételekre korlátozódik. Ha nem fogadja el feltétel nélkül a jelen megállapodás összes feltételét, nincs joga a Webhely/Ügyfél és más kapcsolódó szolgáltatások használatára.

1. HOZZÁFÉRÉS A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ

Felhívjuk figyelmét, hogy fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor, előzetes értesítésre módosítsuk a jelen Feltételeket. A Feltételek legfrissebb verzióját bármikor megtekintheti. A frissített Feltételek kötelező érvényűek Önre nézve a frissített Feltételekben megjelölt verzió dátumán. Ha nem fogadja el a frissített feltételeket, abba kell hagynia a vidjuice.com szolgáltatás használatát. A szolgáltatás hatálybalépése utáni további használata a frissített Feltételek elfogadását jelenti.

2. A OLDALON/ÜGYFÉLÉN VONATKOZÓ VÁLTOZÁSOK

Használhatja a webhelyet/ügyfelet, ha és amikor elérhető. Nem vállalunk garanciát a Webhely/Ügyfél vagy bármely adott funkció elérhetőségére. Előfordulhat, hogy egy adott funkció egy kiadás előtti verzió, és nem működik megfelelően, vagy nem úgy, ahogyan a végleges verzió működni fog. Jelentősen megváltoztathatjuk a végleges verziót, vagy úgy dönthetünk, hogy nem adjuk ki. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, eltávolítsuk, töröljük, korlátozzuk vagy blokkoljuk a Webhely/Ügyfél teljes vagy egy részének elérését, felszámítjuk vagy leállítsuk a szolgáltatást.

3. TARTALOM

A vidjuice.com webhelyet/klienst és bármely más kapcsolódó szolgáltatást csak magáncélokra szabad használni. A vidjuice.com bármilyen kereskedelmi felhasználása szigorúan tilos, és bíróság elé kerül. A vidjuice.com egyetlen célja a letölthető online tartalom másolatának létrehozása a felhasználó magáncélú felhasználására („fair use”). A vidjuice.com által továbbított tartalom minden további felhasználását, különösen, de nem kizárólagosan a tartalom nyilvánosan hozzáférhetővé tételét vagy kereskedelmi felhasználását, az adott letöltött tartalom jogainak jogosultjával kell egyeztetni. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a vidjuice.com által továbbított adatokkal kapcsolatos minden tevékenységért. A vidjuice.com nem ad jogot a tartalomhoz, mivel csak technikai szolgáltatóként működik.

A webhely/ügyfél vagy a webhelyen/ügyfélben lévő alkalmazások tartalmazhatnak harmadik felek webhelyeire vagy ügyfelekre mutató hivatkozásokat („Hivatkozott webhelyek/kliens”). A Hivatkozott webhelyek/Ügyfél nem a mi ellenőrzésünk alatt állnak, és nem vállalunk felelősséget a Hivatkozott webhelyekért, beleértve a Hivatkozott webhelyek tartalmát, illetve a Hivatkozott webhelyek módosításait vagy frissítéseit. A hivatkozásokat csak kényelmi okokból biztosítjuk, és a hivatkozások feltüntetése nem jelenti azt, hogy az oldalt támogatjuk, vagy az üzemeltetőivel kapcsolatban állunk. A felhasználó teljes felelősséget vállal a vidjuice.com használatának jogszerűségének ellenőrzéséért. A vidjuice.com csak műszaki szolgáltatásokat nyújt. Ezért a vidjuice.com nem vállal felelősséget a felhasználóval vagy bármely harmadik féllel szemben a tartalomnak a vidjuice.com webhelyen keresztüli letöltésének engedélyezéséért.

Ön kijelenti és szavatolja számunkra, hogy: (A) Ön magánszemély (azaz nem vállalat), és nagykorú ahhoz, hogy kötelező erejű szerződést kössön, vagy ehhez szülői engedélye van, és legalább 13 éves vagy életkor vagy idősebb; (B) az Ön által benyújtott regisztrációs adatok pontosak és valósak; És (C) megőrzi az ilyen információk pontosságát. Azt is tanúsítja, hogy törvényes felhatalmazással rendelkezik a szolgáltatások használatára és hozzáférésére, és teljes felelősséget vállal a szolgáltatások kiválasztásáért, használatáért és hozzáféréséért. Ez a megállapodás érvénytelen, ha azt törvény tiltja, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés joga az ilyen joghatóságokban visszavonásra kerül.

4. REPRODUCTIONS

Az itt található információk bármely engedélyezett sokszorosításának tartalmaznia kell a szerzői jogi megjegyzéseket, a védjegyeket vagy a vidjuice egyéb védett jelmagyarázatait az Ön által készített anyagok bármely másolatán. A helyi törvények szabályozzák a szoftver licencét és a webhely használatát.

5. VISSZACSATOLÁS

Bármilyen felhasználó által generált tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználók megjegyzéseit, javaslatait, ötleteit és egyéb kapcsolódó vagy nem kapcsolódó információkat, amelyeket Ön vagy bármely más fél e-mailben vagy más beadvány formájában bocsátott rendelkezésünkre (kivéve az Ön által a Szolgáltatáson közzétett anyagokat a jelen Feltételekkel összhangban) (együttesen „Visszajelzés”), nem bizalmasak, és Ön ezennel nem kizárólagos, jogdíjmentes, örökre szóló, visszavonhatatlan és teljes mértékben továbbengedélyezhető jogot biztosít nekünk, valamint leányvállalatainknak és leányvállalatainknak a visszajelzések és megjegyzések felhasználására. bármilyen célra, ellenszolgáltatás vagy Önhöz való hozzárendelés nélkül.

6. KÁRTALANÍTÁS

Ön megvédi, kártalanítja és ártalmatlanná teszi a vidjuice-t, leányvállalatait, leányvállalatait, partnereit és harmadik fél hirdetőit, valamint azok megfelelő igazgatóit, tisztviselőit, ügynökeit, alkalmazottait, licencadóit és beszállítóit minden költségtől, kártól, kiadástól és kötelezettségtől (beleértve , de nem kizárólagosan az ésszerű ügyvédi díjak), amelyek a Szolgáltatás Ön általi használatából, a jelen Feltételek vagy bármely Szabályzat megsértéséből, illetve egy harmadik fél jogainak vagy a vonatkozó jogszabályokból erednek vagy azzal kapcsolatosak.

7. GARANCIA NYILATKOZAT

A vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Webhelyet és a Tartalmat „AHOGY VAN”, „MINDEN HIBÁVAL” és „RENDELHETŐSÉGÉVEL” biztosítjuk, és a használat és a teljesítmény teljes kockázata Önt terheli. A vidjuice.com, beszállítói és licencadói NEM TESZNEK SEMMILYEN kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, és ezennel elutasítanak minden vélelmezett garanciát az eladhatóságra, az eladható minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a címre, a csendes élvezetre vagy nem jogsértés. Különösen a vidjuice.com, beszállítói és licencadói nem vállalnak garanciát arra vonatkozóan, hogy a webhely vagy a tartalom: (A) megfelel az Ön követelményeinek; (B) megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen elérhető vagy biztosított; (C) a WEBOLDALon keresztül szerzett bármely információ vagy tartalom pontos, teljes vagy megbízható; vagy (D) hogy a benne lévő hibákat vagy hibákat kijavítják. A Webhelyen keresztül letöltött vagy megszerzett összes tartalomhoz az Ön saját kockázatára fér hozzá, és kizárólag Ön felel az ebből eredő károkért vagy veszteségekért. A helyi törvények értelmében további jogokkal rendelkezhet, amelyeket EZEK FELTÉTELEK nem módosíthatnak. Különösen, amennyiben a helyi jogszabályok olyan törvényi feltételeket tartalmaznak, amelyeket nem lehet kizárni, AZOKAT a feltételeket ebbe a dokumentumba foglaltnak tekintik, de a vidjuice.com felelőssége EZEKEN a törvényi hallgatólagos feltételek megsértéséért az AZOKAN a jogszabályokkal összhangban és az általa megengedett mértékben korlátozott. .

8. KAPCSOLAT

Ha bármilyen kérdése, panasza vagy követelése van a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, forduljon hozzánk a következő címen [e-mail védett]